Ako vytvoriť online dotazník

V dnešnej dobe, keď všetko nájdeme na webe, je už vytváranie on-line dotazníkov takmer samozrejmosť. Pre tento účel existujú rôzne on-line služby, od základných ako Google Forms, až po prepracované riešenie akým je dotaznicek.sk. Túto službu prevádzkujeme už viac ako 12 rokov. Bola jednou z prvých slovenských online služieb pre vytváranie dotazníkov na webe. Pri […]

čítať viac

Gravatar – Ukáž svoju tvár

Čo je gravatar? Pri prechádzaní mnohých webových stránok, si môžete všimnúť, že mnoho užívateľov má svoju fotku vedľa ich mena. Tieto obrázky sa nazývajú „avatary“. WordPress, však, používa špecifický typ avatara s názvom “ Gravatars „, celosvetovo uznávaný Avatar, ktorý je s osobou spojený po celom webe a automaticky sa zobrazí, keď napríklad pridáte komentár do […]

čítať viac

Apiary.io – Návrh a dokumentácia API

Pri vývoji moderných aplikácií, či už desktopových, mobilných, alebo aplikácií určených pre rozličné zariadenia sa využíva komunikácia prostredníctvom API rozhrania. Preto je dôležité API rozhranie správne navrhnúť, zdokumentovať a hlavne otestovať. Apiary.io je český startup, ktorý rieši práve vyššie spomínané problémy. Slúži k dokumentácii a aj k testovaniu REST API. Vie vytvoriť tiež „mock API“, […]

čítať viac

Ocenenie JABLOTRON 100 a Webovej samoobsluhy

Systém JABLOTRON 100 s Webovou samoobsluhou získal ocenenie novinka veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2014. Porota ocenila alarm JABLOTRON 100 predovšetkým vďaka unikátnej službe Webovej samoobsluhy, ktorá umožňuje užívateľom aj montážnym technikom on-line prístup k zariadeniam z produkcie spoločnosti. Je to už druhé ocenenie pre túto aplikáciu a systém v poslednej dobe, pretože týždeň pred veľtrhom v Bratislave bola ocenená aj na elektrotechnickom veľtrhu AMPER v Brne.  

čítať viac

Za bitcoiny už aj hosting na Slovensku

Webhostingová spo­loč­nosť WEB­GLO­BE sa roz­hod­la pod­po­riť bit­coi­no­vú ko­mu­ni­tu a od 16. de­cem­bra je mož­né za všet­ky jej služ­by pla­tiť aj tou­to vir­tuál­nou me­nou. Vy­ťa­že­ný­mi bit­coin­mi tak vie­te za­pla­tiť za inter­ne­to­vú do­mé­nu, hos­ting, ale aj server v clou­de. Na­priek to­mu, že sa bit­coin za­ra­dil ku kon­tro­ver­zným té­mam tých­to dní, zos­tá­va fak­tom, že sa po­čet je­ho prívr­žen­cov […]

čítať viac

Náš blog

Najnovšie články

Ako vytvoriť online dotazník

V dnešnej dobe, keď všetko nájdeme na webe, je...

Gravatar – Ukáž svoju tvár

Čo je gravatar? Pri prechádzaní mnohých webov...

Apiary.io – Návrh a dokumentácia API

Pri vývoji moderných aplikácií, či už deskto...

Ocenenie JABLOTRON 100 a Webovej samoobsluhy

Systém JABLOTRON 100 s Webovou samoobsluhou zís...

Za bitcoiny už aj hosting na Slovensku

Webhostingová spo­loč­nosť WEB­GLO­BE sa ro...